Naše služby

Primárním posláním sociální služby Dohled na dosah je poskytování tísňové péče dle § 41 zákona č.108/2006 Sb. Tím se rozumí zajištění obousměrné hlasové komunikace prostřednictvím komunikátoru, který v případě krizové situace zajistí spojení s operátorem a vyřešení situace. Naším cílem je však nabídnout klientovi možnost setrvání v prostředí vlastního domova v bezpečí a bez strachu. Prostřednictvím různých prvků moderních technologií je celkově podpořena možnost setrvání klienta v co nejdelší možné době ve svém vlastním domově. K tomuto účelu jsou kromě panického tlačítka nabízena různá další technologická řešení asistivích technologií, která podpoří klientovu autonomii a pocit bezpečí. Vybrat si můžete z nabídky níže.

Tísňová péče

Dohled na dosah disponuje vlastním centrálním dispečinkem, který zajišťuje komplexní dohled každého klienta dle jeho vstupních požadavků. Nutnou a základní službou je vždy SOS komunikátor, který zajišťuje hlasové volání v režimu 24/7.

Dohledové sety

Jedná se o interně konfigurované modulární systémy, které pomocí nositelných a ambientních senzorů dohlížím na bezpečí klienta v jeho vlastní domácnosti. Nabízené systémy jsou bezdrátové a jejich složení je na přání a požadavky klienta individuálně přizpůsobené.

Telemedicínské sety

Jedná se o set senzorů snímající fyziologické hodnoty dle výběru, které jsou následně pravidelně vyhodnocovány lékařem organizace. Zároveň mohou být v případě zájmu konzultovány s ošetřujícím lékařem daného klienta.

Poradenství, vzdělávání a výzkum

Dohled na dosah, z.s. spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb, výzkumnými institucemi. Dále nabízí poradenství v oblasti asistivních technologií.

Doplňkové služby

Forma poskytované péče je klientovi upravena na míru a dle požadavků můžeme základní službu doplnit např. o:

úschova klíčů

zajištění bezpečností služby

zajištění výpůjčky kompenzačních pomůcek

pravidelné volání klientovi a povídání si

doprovod k lékaři

domlouvání ošetření

V čase 8:00 – 16:00 volejte na číslo +420 605 493 161
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí