Tísňová péče

Tísňová péče je terénní sociální služba, která zajišťuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Zaměřena je na osoby vystavené stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Kvalita a úroveň péče o klienty, jež potřebují neustálý dohled, se zajišťuje průběžným monitoringem potřeb klienta a rizikových činností či situací.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou klienti, o které je pečováno v jejich domácím prostředí. Služba je určena osobám starším 18 let, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo tělesného postižení. Zpravidla se jedná o osoby se sníženou soběstačností či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, u nichž je potřebný dohled až 24 hodin denně. Služba je rovněž vhodná pro pacienty, kteří jsou propuštěni z nemocnice nebo pobytové sociální služby do domácího prostředí.

Jak služba funguje

Klient je vybaven panickým tlačítkem, které v případě krizové situace zajistí okamžité zkontaktování dohledového centra. V případě stisknutí tísňového tlačítka nebo automatickou detekcí potenciálně rizikového stavu je vysláno upozornění a dochází k jeho okamžitému řešení. Kvalifikovaný tým operátorů tísňové péče je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu a dle závažnosti situace přijímá příslušná opatření. Zkontaktováni jsou v první řadě rodinní příslušníci a/anebo jiné uvedené kontaktní osoby. V případě naléhavé situace, která vyžaduje odborný zásah, jsou kontaktovány a zajištěny složky Integrovaného záchranného systému (např. Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky).

Jednání se zájemcem o službu 

E

1. krok

Vyberte si typ péče z naší nabídky níže

 

E

2. krok

Kontaktujte naše operátory (skrze formuláře na webu, telefonicky, e-mailem)

 

E

3. krok

Náš proškolený tým se s Vámi telefonicky spojí, poskytne informace o poskytovaných službách, probere Vaše požadavky, přání a očekávání.

 

E

4. krok

V případě přetrvávajícího zájmu dojde k vyplnění vstupního dotazníku. Náš sociální pracovník provede klientovi zdravotně-sociální šetření a stanoví individuální plán péče.

 

E

5. krok

Po seznámení klienta s podmínkami poskytování péče dojde k podepsání smlouvy a předání zařízení. Klient i jeho rodinní příslušníci budou s technologiemi seznámeni, proběhne jejich edukace zacházení se zařízeními. 

 

Základní dohled

  Balíček

Základního dohledu

   zajištuje následující základní činnosti:
  • Individuální přizpůsobení péče
  • Poskytnutí a správa komunikačního zařízení
  • Možnost tísňového volání 24/7
  • Zajištění pomoci v nouzové situaci (např. pád, zhoršení zdravotního stavu, neschopnost dovolat se pomoci)
  • Hlídání aktivity
  • Monitorování polohy v reálném čase
  • Hlídání funkčnosti komunikačního zařízení
  • Technická podpora
  • Komunikace a spolupráce s rodinou
  • Komunikace se složkami integrovaného záchranného systému
450 Kč / měsíc

Plus

Kromě služeb zahrnutých do
Základního dohledu je balíček Plus doplněn o:
 • Možnost přímého volání rodiny na SOS zařízení – pocit neustálé blízkosti rodiny a klienta
 • Pravidelné (max. 2krát týdně ve všedních dnech) obvolávání klienta za účelem zvýšení sociálního kontaktu
 • Možnost nastavení bezpečných zón
 • Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek (propojení na partnerské organizace) 

870 Kč / měsíc

Premium

  Kromě služeb zahrnutých do balíčku Plus je balíček Premium doplněn o:
 • Až každodenní kontaktování klienta včetně víkendů a státních svátků dle domluveného účelu (např. připomenutí léků, popovídání si, pocit každodenního sociálního kontaktu s okolím)
  • Krátká měsíční zpráva o klientovi směrem k rodině
  • Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek (zajištění u partnerských organizací)
  • Zprostředkování objednávky léků a vitamínů
  • Zprostředkování dovozu potravin a nákupu ve vybraných lokalitách
  • Zprostředkování dovozu kvalitního a energeticky vyváženého jídla (oběd, večeře) určeného k rychlé přípravě
  • Tipy na kulturní akce a sportovní akce v kraji
1800 Kč / měsíc

Objednávací formulář 

V případě zájmu o službu tísňové péče vyberte typ balíčku a jako objednavatel vyplňte níže uvedený formulář. V případě, že objednavatel není zároveň klientem (službu objednává např. příbuzný), napište prosím do kolonky Doplňkové informace osobní údaje klienta. Jakmile Vaší žádost zpracujeme, náš operátor Vás bude kontaktovat.  

V čase 8:00 – 16:00 volejte na číslo +420 605 493 161
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí