Tísňová péče

Tísňová péče je terénní sociální služba, která zajišťuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Zaměřena je na osoby vystavené stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Kvalita a úroveň péče o klienty, jež potřebují neustálý dohled, se zajišťuje průběžným monitoringem potřeb klienta a rizikových činností či situací.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou klienti, o které je pečováno v jejich domácím prostředí. Služba je určena osobám starším 18 let, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo tělesného postižení. Zpravidla se jedná o osoby se sníženou soběstačností či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, u nichž je potřebný dohled až 24 hodin denně. Služba je rovněž vhodná pro pacienty, kteří jsou propuštěni z nemocnice nebo pobytové sociální služby do domácího prostředí.

Jak služba funguje

Klient je vybaven panickým tlačítkem, které v případě krizové situace zajistí okamžité zkontaktování dohledového centra. V případě stisknutí tísňového tlačítka nebo automatickou detekcí potenciálně rizikového stavu je vysláno upozornění a dochází k jeho okamžitému řešení. Kvalifikovaný tým operátorů tísňové péče je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu a dle závažnosti situace přijímá příslušná opatření. Zkontaktováni jsou v první řadě rodinní příslušníci a/anebo jiné uvedené kontaktní osoby. V případě naléhavé situace, která vyžaduje odborný zásah, jsou kontaktovány a zajištěny složky Integrovaného záchranného systému (např. Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky).

Jednání se zájemcem o službu 

E

1. krok

Vyberte si typ péče z naší nabídky níže

 

E

2. krok

Kontaktujte naše operátory (skrze formuláře na webu, telefonicky, e-mailem)

 

E

3. krok

Náš proškolený tým se s Vámi telefonicky spojí, poskytne informace o poskytovaných službách, probere Vaše požadavky, přání a očekávání.

 

E

4. krok

V případě přetrvávajícího zájmu dojde k vyplnění vstupního dotazníku. Náš sociální pracovník provede klientovi zdravotně-sociální šetření a stanoví individuální plán péče.

 

E

5. krok

Po seznámení klienta s podmínkami poskytování péče dojde k podepsání smlouvy a předání zařízení. Klient i jeho rodinní příslušníci budou s technologiemi seznámeni, proběhne jejich edukace zacházení se zařízeními. 

 

Základní dohled

  Balíček Základního dohledu zajištuje činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o poskytování sociální služby tísňové péče.
 • Stanovení, plnění a průběžné aktualizování individuálního plánu péče
 • Poskytnutí a správa komunikačního zařízení
 • Možnost tísňového volání 24/7
 • Nepřetržité hlídání aktivity
 • Monitorování polohy v reálném čase
 • Hlídání funkčnosti komunikačního zařízení
 • Technická podpora
 • Komunikace a spolupráce s rodinou
 • Komunikace se složkami integrovaného záchranného systému
450 Kč / měsíc

Plus

  Kromě služeb zahrnutých do Základního dohledu je balíček Plus doplněn o:
 • Pravidelné obvolávání a popovídání si s klientem
 • Úschovna klíčů
 • Pomoc se zajištěním umístění do pobytové sociální služby v kraji klienta 
900 Kč / měsíc

Premium

  Kromě služeb zahrnutých do balíčku
  Plus je balíček Premium doplněn o:
 • Organizace a koordinace plánování lékařských vyšetření
 • Doprovod k lékaři
 • Doprovod při vyřizování osobních záležitostí
 • Zajištění senior taxi
 • Zajištění výpůjčky kompenzačních pomůcek
 • Zajištění bezpečnostní služby
2100 Kč / měsíc

Objednávací formulář 

V případě zájmu o službu tísňové péče vyberte typ balíčku a jako objednavatel vyplňte níže uvedený formulář. V případě, že objednavatel není zároveň klientem (službu objednává např. příbuzný), napište prosím do kolonky Doplňkové informace osobní údaje klienta. Jakmile Vaší žádost zpracujeme, náš operátor Vás bude kontaktovat.  

V čase 8:00 – 16:00 volejte na číslo +420 775 763 247
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí