Cíl sociální služby

Dohled na dosah, z.s. je od 1. 1. 2022 registrovanou terénní sociální službou dle § 41 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, která si klade za cíl zvýšení kvality života, zajištění pocitu bezpečí (emocionálního i fyzického) a důstojného stáří.

Cílem je prevence a snížení zdravotních i sociálních rizik a umožnění osobám co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Nasazením prvků asistivních technologií je snahou zajistit zvýšenou úroveň bezpečnosti klientů tím, že jsou eliminována různá rizika související s pokročilým věkem, anebo s náhlým zhoršením zdravotního stavu. V případě vzniku nouzových situací je pak možné rychle reagovat a zajistit potřebnou pomoc.

Důležitý je též psychologický aspekt, kdy se ukázalo, že přítomnost prvků asistivních technologií zvyšuje pocit bezpečí zejména u klientů žijících osamoceně v domácím prostředí. Důsledkem toho je podpořena klientova samostatnost a možnost vést co nejkvalitnější život.

 

V čase 8:00 – 16:00 volejte na číslo +420 605 493 161
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí