Podpora a partneři

Dohled na dosah, z.s. je Zlínským krajem registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 s rozšířenou působností na území celé České republiky. Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky byla služba zařazena mezi veřejně podporované sociální služby s celorepublikovou a nadregionální působností. Dohled na dosah, z.s. je dále členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České Republiky, která je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v naší zemi.

Dohled na dosah, z.s. úzce spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb ve Zlínském kraji. Konkrétně se jedná o Sociální služby Vsetín a Diakonii Valašské Meziříčí.

Kvalita tísňové péče a technická odbornost je podpořena úzkou spoluprací s Českým vysokým učením technickým v Praze. Dohled na dosah, z.s. je rovněž partnerem Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb za účelem systematického rozvoje a propagace oblastí telemedicíny a digitalizace ve zdravotnictví sociálních službách.   

 

+420 775 763 247
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí