Zajištění péče

Dohled na dosah disponuje vlastním dohledovým centrem s centrálním dispečinkem, který zajišťuje komplexní dohled na každého klienta dle jeho požadavků a potřeb.

Součástí služby je zajištění spolupráce s poskytovateli jiných sociálních služeb, lékaři, složkami Integrovaného záchranného systému (záchranná služba, policie České republiky, hasiči) a příslušné městské policie.

V úzkém kontaktu jsou proškolení zaměstnanci služby s blízkými osobami klienta (rodina, sousedé, apod.). Důraz je kladen na spolupráci klient – soused – rodina – lékař.

 

 

Náš tým

Péči o klienty zajišťuje multidisciplinární tým složený ze sociálního pracovníka, biomedicínského inženýra, odborného garanta asistivních technologií, lékaře, techniků a pracovníků tísňové linky, který v případě krizové situace zajistí kvalifikovanou pomoc.

Ing. Kristýna Hejdová

Předsedkyně

Mgr. Viktor Kubát, MBA

Místopředseda

Mgr. Ivana Benešová

Sociální pracovnice

+420 775 763 247
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí