Dohled na dosah, z.s.

Dohled na dosah, z.s. je se svým začátkem působení mezi poskytovateli tísňové péče od roku 2022 relativně novým poskytovatelem sociálních služeb. Již od začátku se však vyjímá svým progresivním přístupem a snaží se šířit osvětu a pokrok ve zdánlivě vzdáleném světě technologií a sociálních služeb.

Díky dlouhodobé zkušenosti zakladatelů s využíváním nových technologických prvků v České republice i zahraničí se snaží asistivní a další moderní technologie přenést a rozvíjet jejich praktické využití na území ČR a dostat je v první řadě k potřebným osobám, tj. samotným klientům, tak i k neformálním pečujícím a dalším poskytovatelům sociálních služeb terénní i pobytové formy. 

Vedení

Ing. Kristýna Hejdová

Mgr. Viktor Kubát, MBA

Místopředseda

kubat@dohlednadosah.cz

Podpora a partneři

Dohled na dosah, z.s. je Zlínským krajem registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 s rozšířenou působností na území celé České republiky. Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky byla služba zařazena mezi veřejně podporované sociální služby s celorepublikovou a nadregionální působností. Dohled na dosah, z.s. je dále finančně podporován Moravskoslezským krajem a Městkou částí Praha 13.

Dohled na dosah, z.s. je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České Republiky, která je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v naší zemi.

Dohled na dosah, z.s. úzce spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb ve Zlínském kraji. Konkrétně se jedná o Diakonii Valašské Meziříčí Městskou charitu Plzeň.

Kvalita tísňové péče a technická odbornost je podpořena úzkou spoluprací s Českým vysokým učením technickým v Praze. Dohled na dosah, z.s. je rovněž partnerem Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb za účelem systematického rozvoje a propagace oblastí telemedicíny a digitalizace ve zdravotnictví sociálních službách.   

+420 605 493 161

info@dohlednadosah.cz

Facebook

Instagram