Cíl sociální služby

Dohled na dosah, z.s. je od 1. 1. 2022 registrovanou terénní sociální službou dle § 41 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, která si klade za cíl zvýšení kvality života, zajištění pocitu bezpečí (emocionálního i fyzického) a důstojného stáří.

Cílem je prevence a snížení zdravotních i sociálních rizik a umožnění osobám co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Nasazením prvků asistivních technologií je snahou zajistit zvýšenou úroveň bezpečnosti klientů tím, že jsou eliminována různá rizika související s pokročilým věkem, anebo s náhlým zhoršením zdravotního stavu. V případě vzniku nouzových situací je pak možné rychle reagovat a zajistit potřebnou pomoc.

Důležitý je též psychologický aspekt, kdy se ukázalo, že přítomnost prvků asistivních technologií zvyšuje pocit bezpečí zejména u klientů žijících osamoceně v domácím prostředí. Důsledkem toho je podpořena klientova samostatnost a možnost vést co nejkvalitnější život.

 

Zajištění péče

Dohled na dosah disponuje vlastním dohledovým centrem s centrálním dispečinkem, který zajišťuje komplexní dohled na každého klienta dle jeho požadavků a potřeb.

Součástí služby je zajištění spolupráce s poskytovateli jiných sociálních služeb, lékaři, složkami Integrovaného záchranného systému (záchranná služba, policie České republiky, hasiči) a příslušné městské policie.

V úzkém kontaktu jsou proškolení zaměstnanci služby s blízkými osobami klienta (rodina, sousedé, apod.). Důraz je kladen na spolupráci klient – soused – rodina – lékař.

 

 

Náš tým

Péči o klienty zajišťuje multidisciplinární tým složený ze sociálního pracovníka, biomedicínského inženýra, odborného garanta asistivních technologií, lékaře, techniků a pracovníků tísňové linky, který v případě krizové situace zajistí kvalifikovanou pomoc.

Ing. Kristýna Hejdová

Mgr. Viktor Kubát, MBA

Místopředseda

kubat@dohlednadosah.cz

Mgr. Mária Carbolová

Sociální pracovnice

maria.carbolova@dohlednadosah.cz

Podpora a partneři

Dohled na dosah, z.s. je Zlínským krajem registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 s rozšířenou působností na území celé České republiky. Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky byla služba zařazena mezi veřejně podporované sociální služby s celorepublikovou a nadregionální působností. Dohled na dosah, z.s. je dále členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České Republiky, která je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v naší zemi.

Dohled na dosah, z.s. úzce spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb ve Zlínském kraji. Konkrétně se jedná o Sociální služby Vsetín a Diakonii Valašské Meziříčí.

Kvalita tísňové péče a technická odbornost je podpořena úzkou spoluprací s Českým vysokým učením technickým v Praze. Dohled na dosah, z.s. je rovněž partnerem Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb za účelem systematického rozvoje a propagace oblastí telemedicíny a digitalizace ve zdravotnictví sociálních službách.   

V čase 8:00 – 16:00 volejte na číslo +420 605 493 161
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí