Projekty

Projekt „Zajištění tísňové péče – nástroj ke zvýšení kvality života“
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017344
 • Číslo programu: 06
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program
 • Číslo výzvy: 06_21_124
 • Název výzvy: 101. Výzva IROP – Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností – SC 6.1
 • Doba realizace: 1/2021 – 9/2023
 • Projekt „Zajištění tísňové péče – nástroj ke zvýšení kvality života II“
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0002207
 • Číslo programu: 06
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program
 • Číslo výzvy: 06_22_014
 • Název výzvy: 14. výzva IROP – Sociální služby – SC 4.2 (MRR)
 • Doba realizace: 11/2022 – 4/2025
 • +420 605 493 161

  info@dohlednadosah.cz

  Facebook

  Instagram