Sociální služba tísňové péče

Poslání a cíl tísňové péče

Posláním sociální služby tísňové péče je pomoci osobám, které vyžadují zvýšený dohled v důsledku stáří či zdravotních postižení, a umožnit jim pomocí prvků asistivních technologií zvýšit kvalitu života a zajistit pohodlný a bezpečný život ve vlastní domácnosti.

Principy a zásady poskytování sociální služby
N

Individuální přístup a hledání cest k naplnění potřeb klienta.

 

N

Respektování klientova soukromí, vlastní vůle a názorů.

N

Zajištění klientovy bezpečnosti a svobody.

 

N

Klient má možnost žít způsobem života, na jaký je zvyklý.

 

N

Zachování důstojnosti klienta.

N

Zajištění kontinuity a dostupnosti péče.

 

Naše služby

Primárním posláním sociální služby Dohled na dosah je poskytování tísňové péče dle § 41 zákona č.108/2006 Sb. Tím se rozumí zajištění obousměrné hlasové komunikace prostřednictvím komunikátoru, který v případě krizové situace umožní spojení s operátorem a vyřešení situace.

Naším hlavním cílem je nabídnout klientovi možnost setrvání v prostředí vlastního domova v bezpečí a bez strachu. Toho je docíleno nasazením různých druhů moderních technologií. K tomuto účelu jsou kromě panického SOS tlačítka nabízena další technologická řešení asistivních technologií, která podpoří klientovu autonomii a bezpečí. Vybrat si můžete z nabídky níže. 

Tísňová péče

Dohled na dosah disponuje vlastním centrálním dispečinkem, který zajišťuje komplexní dohled na každého klienta dle jeho vstupních požadavků. Nutnou a základní službou je vždy SOS komunikátor, který zajišťuje hlasové volání v režimu 24/7.

Dohledové sety

Jedná se o interně konfigurované modulární systémy, které pomocí nositelných a ambientních senzorů dohlížím na bezpečí klienta v jeho vlastní domácnosti. Nabízené systémy jsou bezdrátové a jejich složení je na přání a požadavky klienta individuálně přizpůsobené.

Telemedicínské sety

Jedná se o set senzorů snímající fyziologické hodnoty dle výběru, které jsou následně pravidelně vyhodnocovány lékařem organizace. V případě zájmu mohou zároveň být  konzultovány s ošetřujícím lékařem daného klienta.

Poradenství, vzdělávání a výzkum

Dohled na dosah, z.s. spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb, výzkumnými institucemi. Dále nabízí poradenství v oblasti asistivních technologií.

Chci mít dohled na dosah

Pro více informací či při projevení zájmu neváhejte vyplnit níže uvedený kontaktní formulář. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat pro vyřešení Vašeho požadavku.

V případě zájmu můžete také volat v době 8:00 – 16:00 na telefonní číslo — +420 605 493 161

V čase 8:00 – 16:00 volejte na číslo +420 605 493 161
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí

Facebook

Instagram