Žijte naplno v každém věku

Každý člověk, nehledě na věková či zdravotní omezení, by měl mít možnost prožívat svůj život naplno. Naším posláním je pomáhat osobám, které, ať už krátkodobě či dlouhodobě, vyžadují zvýšený dohled. Snažíme se zvýšit kvalitu života těchto osob a umožnit jim žít pohodlný život ve vlastní domácnosti bez strachu. Jedinečnost našeho řešení spočívá ve využívání nových, moderních a asistivních technologií, které jsou přizpůsobovány na míru a dle potřeb každého jedince.

Naše služby a řešení pro klienty

Naším primárním posláním je poskytování sociální služby tísňové péče. V rámci této služby je klientovi poskytnuto jednoduché SOS tlačítko, které nosí při sobě a slouží zároveň jako komunikátor umožňující volání. Stisknutím tísňového tlačítka dochází k rychlému spojení s operátory v našem centru, kteří ověří stav klienta a v případě potřeby zprostředkují pomoc.

Naším hlavním cílem je nabídnout klientovi možnost co nejdéle zůstat v prostředí vlastního domova v bezpečí a bez strachu. Kromě tísňového tlačítka jsou pro tento účel využívána další technologická řešení – v naší nabídce najdete různé dohledové sety a telemedicínská řešení pro sledování zdravotního stavu.

Tísňová péče

Služba funguje po celé České republice. Určená je pro seniory a osoby, které potřebují mít vždy po ruce řešení pro přivolání pomoci. Dle požadavků a potřeb klienta je služba individuálně přizpůsobená. Dohled na dosah disponuje vlastním centrálním dispečinkem, který zajišťuje pomoc v režimu 24/7.

Dohledové sety

Technologie mají schopnost podpořit a prodloužit pobyt v přirozeném domácím prostředí. Nabízíme různé systémy, které  pomocí nositelných senzorů a čidel umístěných v prostoru dohlíží na bezpečí ve vlastní domácnosti. Složení setu je individuálně přizpůsobené.

Telemedicínské sety

Telemedicínská zařízení monitorují zdraví sledované osoby. Dle potřeby dochází k výběru vhodných čidel, která snímají fyziologické hodnoty, poskytují dlouhodobý přehled o kondici osoby a upozorňují na abnormální a rizikové stavy.

Naše služby a spolupráce pro partnery

V rámci své činnosti se věnujeme i výzkumu, vývoji a inovacím. Na základě analýzy podnětů z vnějších zdrojů hledáme nové způsoby pro naplnění potřeb každého. Vlastním vývojem a spoluprácí s výzkumnými organizacemi a výrobci jsme schopni nalézat stále nová řešení a dostávat je k široké veřejnosti. Abychom zajistili kvalitu nabízených technologií, nastavili jsme zcela jedinečný proces testování, kterým prochází každý výrobek.

V souvislosti s asistivními technologiemi nabízíme také poradenství a vzdělávací kurzy. Dále organizujeme zahraniční delegace do zemí, které mají ve svém sociálním a zdravotním systému zavedené asistivní technologie v každodenní praxi a přináší inspiraci z reálného provozu. Příkladem lze zmínit Dánsko či Nizozemí. Termín, kapacitu, délku i obsah lze přizpůsobovat dle Vašich možností a přání.   

Výzkum, vývoj, testování, značka kvality

Vlastní výzkum a vývoj v oblasti asistivních technologií nám poskytuje jedinečná řešení, která dokáží plně uspokojit přání každého.
Garance kvality nabízených zařízení je zajištěna přísným interním procesem testování.

Vzdělávání, školení, poradenství

Nabízíme kurzy a školení, které seznamují s asistivními technologiemi laiky i odborníky. Navštivte unikátní centrum v Plzni nebo poptejte kurz pořádaný na Vámi vybraném místě. Dále nabízíme poradenství, možnost stáží, praxí a v neposlední řadě organizaci zahraničních delegací.

Kde působíme

Dohled na dosah, z.s. poskytuje tísňovou péči na území celé České republiky.

Kontaktní místa lze nalézt v Plzni, Praze, Ostravě a Valašském Meziříčí.

Aktuality

Zajímá Vás aktuální dění v naší organizaci?

Dohled na dosah, z.s. se často účastní nejrůznějších akcí a výstav. Pokud si přejete seznámit se s našimi službami a vyzkoušet na vlastní kůži naše řešení, neváhejte dorazit na plánované akce a najděte náš stánek.

Pro aktuální informace sledujte naše sociální sítě.

+420 605 493 161

info@dohlednadosah.cz

Facebook

Instagram