Sociální služba tísňové péče

Poslání a cíl tísňové péče

Posláním sociální služby tísňové péče je pomoci osobám, které vyžadují zvýšený dohled v důsledku stáří či zdravotních postižení, a umožnit jim pomocí prvků asistivních technologií zvýšit kvalitu života a zajistit pohodlný a bezpečný život ve vlastní domácnosti.

Principy a zásady poskytování sociální služby
N

Individuální přístup a hledání cest k naplnění potřeb klienta.

 

N

Respektování klientova soukromí, vlastní vůle a názorů.

N

Zajištění klientovy bezpečnosti a svobody.

 

N

Klient má možnost žít způsobem života, na jaký je zvyklý.

 

N

Zachování důstojnosti klienta.

N

Zajištění kontinuity a dostupnosti péče.

 

Naše služby

Primárním posláním sociální služby Dohled na dosah je poskytování tísňové péče dle § 41 zákona č.108/2006 Sb. Tím se rozumí zajištění obousměrné hlasové komunikace prostřednictvím komunikátoru, který v případě krizové situace zajistí spojení s operátorem a vyřešení situace. Naším cílem je však nabídnout klientovi možnost setrvání v prostředí vlastního domova v bezpečí a bez strachu.  Prostřednictvím různých prvků moderních technologií je celkově podpořena možnost setrvání klienta v co nejdelší možné době ve svém vlastním domově. K tomuto účelu jsou kromě panického tlačítka nabízena různá další technologická řešení asistivích technologií, která podpoří klientovu autonomii a pocit bezpečí. Vybrat si můžete z nabídky níže. 

Tísňová péče

Dohled na dosah disponuje vlastním centrálním dispečinkem, který zajišťuje komplexní dohled na každého klienta dle jeho vstupních požadavků. Nutnou a základní službou je vždy SOS komunikátor, který zajišťuje hlasové volání v režimu 24/7.

Dohledové sety

Jedná se o interně konfigurované modulární systémy, které pomocí nositelných a ambientních senzorů dohlížím na bezpečí klienta v jeho vlastní domácnosti. Nabízené systémy jsou bezdrátové a jejich složení je na přání a požadavky klienta individuálně přizpůsobené.

Telemedicínské sety

Jedná se o set senzorů snímající fyziologické hodnoty dle výběru, které jsou následně pravidelně vyhodnocovány lékařem organizace. V případě zájmu mohou zároveň být  konzultovány s ošetřujícím lékařem daného klienta.

Poradenství, vzdělávání a výzkum

Dohled na dosah, z.s. spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb, výzkumnými institucemi. Dále nabízí poradenství v oblasti asistivních technologií.

Chci mít dohled na dosah

Vyplňte níže uvedené kontaktní údaje a náš operátor Vás bude kontaktovat na uvedeném telefonním čísle.

V případě zájmu můžete také volat v době 8:00 – 16:00 na telefonní číslo — 775 763 247

V čase 8:00 – 16:00 volejte na číslo +420 775 763 247
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí