Projekt „Zajištění tísňové péče – nástroj ke zvýšení kvality života II“

 • Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0002207
 • Číslo programu: 06
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program
 • Číslo výzvy: 06_22_014
 • Název výzvy: 14. výzva IROP – Sociální služby – SC 4.2 (MRR)
 • Doba realizace: 11/2022 – 4/2025
 • Projekt „Zajištění tísňové péče – nástroj ke zvýšení kvality života II“ je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním účelem projektu je vybudování/pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Hlavním cílem a aktivitou tohoto projektu je pořízení dvou nízkoemisních vozidel, 4 elektrokol, 1 elektroskútru a dále pořízení prvků asistivních technologií pro zajištění modernizace a rozšíření poskytování služby Tísňová péče ze strany poskytovatele Dohled na dosah z.s.

  Aktuální stav: Byla schválena žádost o podporu.  

  +420 605 493 161

  info@dohlednadosah.cz

  Facebook

  Instagram