Projekt „Zajištění tísňové péče – nástroj ke zvýšení kvality života“
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017344
 • Číslo programu: 06
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program
 • Číslo výzvy: 06_21_124
 • Název výzvy: 101. Výzva IROP – Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností – SC 6.1
 • Doba realizace: 1/2021 – 9/2023
 • Projekt „Zajištění tísňové péče – nástroj ke zvýšení kvality života“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Předmětem projektu je pořízení dvou nízkoemisních automobilů pro zajištění sociální služby Tísňová péče poskytované Dohled na dosah, z.s. Jedním z cílů Dohled na dosah, z.s. je vysoká kvalita a bezpečnost při poskytování sociální služby, a to jak pro klienty, tak rovněž pro zaměstnance. Hlavním cílem a aktivitou tohoto projektu je pořízení dvou automobilů, které přispějí jednak ke snížení pracovní zátěže zaměstnanců, zejména pak ke zlepšení dostupnosti služby pro klienty a celkovému zvýšení její kvality.

  Aktuální stav: Proběhlo výběrové řízení a dle specifikace byly dodány dva automobily.  

  +420 605 493 161

  info@dohlednadosah.cz

  Facebook

  Instagram